JOINT STOCK COMPANY "KHARKIV ENTERPRISE ON IMMUNOBIOLOGICAL AND MEDICAL SUBSTANCES PRODUCTION BIOLIK" UKRAINE
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 2 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 2 loại
Heparin

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Joint Stock Company "Kharkiv Enterprise on Immunobiological and Medical Substances Production Biolik" Ukraine - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10803-10

Oxytocin

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Joint Stock Company "Kharkiv Enterprise on Immunobiological and Medical Substances Production Biolik" Ukraine - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10804-10

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC