GLOBELA PHARMA PVT., LTD.
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 10 loại
Deferglob 250

Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Albios Lifesciences Private Limited - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21662-19

Glotraz

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN3-56-18

Pringlob 10

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Albios Lifesciences Private Limited - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20906-18

Pringlob 5

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21026-18

Ameghadom

Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15271-12

Ciproglobe

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Trang Ly - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5267-10

Deferglob 500

Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Albios Lifesciences Private Limited - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21171-18

Doxyglobe

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Trang Ly - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5268-10

Loperaglobe

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Trang Ly - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5269-10

Omepraglobe

Dạng bào chế: Viên nang bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Globela Pharma PVT., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Trang Ly - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5270-10

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC