CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 189 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 189 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Laborat 2 mg

Dạng bào chế: hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-13855-11

Repaglinid

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32867-19

Fudocal

Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ,10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 30,60, 100, 250, 500,1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-11117-10

Bakidol 325

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x10 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31828-19

Daharus 100

Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉx 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31829-19

Jemsho

Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉx 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31830-19

Kabzu

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉx 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31831-19

Melygra 1h

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 1 viên; Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31832-19

Nabumeton 750 mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31833-19

Novahexin 10

Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống x10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31834-19

Tahero 500

Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống x10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31835-19

Tyrozet 850 mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31836-19

Fumagate

Dạng bào chế: Gel uống
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói, 100 gói x 10 gam gel
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-11120-10

Docyclos

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên. Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở đông nam dược Cao long Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: GC-245-16

Helenokit

Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 6 viên ( 2 viên bao phim tan trong ruột Rabeprazol 20 mg, 02 viên bao phim Clarithromycin 500 mg, 02 viên bao phim Ornidazol 500 mg)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-14366-11

Origluta

Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 50 ống, 100 ống x 10 ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-14367-11

Stufort cap

Dạng bào chế: Viên nang cứng (trắng ngà-trắng ngà)
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-27014-17

Tyrozet Forte 1.000/5 mg

Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 ; Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 15; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-14375-11

Cefactum

Dạng bào chế: Viên nang cứng (xám-xanh dương)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm); Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên (chai HDPE)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-30475-18

Todikox softcap

Dạng bào chế: Viên, nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ và hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 60 viên, chai 100 viên, chai 200 viên và chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-25256-16

Trang 1 /10
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC