AGIO PHARMACEUTICALS LTD.
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 15 loại
Aciherpin 5%

Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-22106-19

Biroxime

Dạng bào chế: Thuốc kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21797-19

Bactronil

Dạng bào chế: Mỡ bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19379-15

Rossuwell 10

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18802-15

Rossuwell 20

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18803-15

Aciherpin 5% cream

Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túyp 5g
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-13788-11

Biroxime Cream

Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube 20g
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-14270-11

Biroxime Cream

Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube 20g
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-14270-11

Biroxime-V

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11199-10

Agicold Hotmix

Dạng bào chế: Bột pha để uống
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi x 5g
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7751-09

Agisept Antiseptic Tablet- Orange

Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9308-09

Agisept Antiseptic Tablet Menthol & Eucalyptus

Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9309-09

Agisept Antiseptic Tablet Strawberry

Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 4vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9310-09

Agicold hotmix orange

Dạng bào chế: Bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi x5g
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21238-18

Agisept Antiseptic Tablet-Classical

Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Meyer Pharm., Ltd - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5534-10

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC