ATRA PHARMA PVT., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 20 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 20 loại
Revole

Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19771-16

Artrex®

Dạng bào chế: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Quy cách đóng gói: Viên nang mềm
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty cổ phần Dược phẩm ST.ANDREWS VIỆT NAM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: SDK-Artrex

Tenifo

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20376-17

Artrex

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TMDP Minh Quân - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18885-15

Aviflox 400

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18984-15

Sitaglo 100

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18985-15

Sitaglo 25

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18986-15

Sitaglo 50

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18987-15

Zidolam

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18988-15

Novator 500

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18136-14

Omidop

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 10viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17821-14

Deworm

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16567-13

Calcium Sandoz + Vitamin D

Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1tube x 7 viên; 1 tube x 20viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10441-10

Calcium Sandoz Junior Strength

Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Novarts AG - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6232-08

Durativ 400mg

Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN1-743-12

Edar

Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN1-744-12

Edar-Em

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN2-151-13

Tenifo

Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN1-578-11

Tenifo

Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN1-578-11

Tenifo

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN2-95-13

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC