CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 98 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 98 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Cebraton

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-19139-13

Didicera

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33794-19

Tralumi

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33259-19

Cao lỏng Traluvi

Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31454-19

Hoàn an thần

Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên x 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24067-16

Hà thủ ô

Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24066-16

Thuốc trị viêm gan - tiêu độc Livbilnic

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-21740-14

Bát vị quế phụ

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24972-16

Formenton

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-22304-15

Sitar

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23888-15

Sitar

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói x 5 gam viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V978-H12-10

Slaska plus

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 100 ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V1083-H12-10

Slaska

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 100 ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V979-H12-10

Thuốc hạ huyết áp Casoran

Dạng bào chế: Cốm trà
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23890-15

Thuốc hạ huyết áp Casoran

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23889-15

Viên sáng mắt

Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi, 20 túi x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24072-16

Ích mẫu

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-25079-16

Tottri

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 15 túi x 5 gam; hộp 20 túi x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-25080-16

Hoàn lục vị địa hoàng

Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: hộp 10 viên x 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24068-16

Trà hòa tan Hà thủ ô

Dạng bào chế: Cốm trà
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x 3 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24071-16

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn