KUNMING JIDA PHARM CO., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 6 loại
Songtaisi (STS 600)

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18003-14

Reduced Glutathione Sodium for Injection (0.6g)

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18001-14

Songtaisi (STS 1200)

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18002-14

Ceftazidime for Injection

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm VDC - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5439-08

Ceftriaxone Sodium for Injection

Dạng bào chế: Bột pha tiêm 1g Ceftriaxone
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm VDC - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5440-08

Low-Molecular-Weight Heparin Sodium Injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 4250IU aXa/syringe
Quy cách đóng gói: Hộp 2 syringe 0,4ml
Nhà sản xuất: Kunming Jida Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm VDC - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6065-08

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC