M/S GEOFMAN PHARMACEUTICALS
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 32 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 32 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Prelox Suspension

Dạng bào chế: Bột cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 chai chứa bột cốm pha 50 ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19656-16

Beasy 4mg Sachet

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 14 gói
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18306-14

Maxef Injection 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17957-14

Ogrel Plus

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18535-14

Bactamox Plus Injection 1.5g

Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống chứa nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-14675-12

Geopraz 20

Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ (Alu-Alu) x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15441-12

Geopraz 40

Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ (Alu-Alu) x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15442-12

Cebarc 100 Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8581-09

Cebarc 200 Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7592-09

Cebarc Suspension

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7593-09

Geofleco 200 Capsules

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7594-09

Geofman-Bronast 5

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Hải - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8012-09

Geofman-Ethambutol Tablets 400mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8091-09

Geofoxf 120 Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7596-09

Geofoxf 180 Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7597-09

Geofsimva 10 tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8096-09

Geofsimva 20 tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8090-09

Geosefta Injection 1gm

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8582-09

Gepfprol Infusion

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thuỷ tinh không màu 100ml
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7595-09

Oxytocin Injection 5IU/ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8092-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC