CIPLA., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 104 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 104 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Lomac- 20

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 14 viên; Hộp 10 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên; Hộp 10 vỉ nhôm/ PVC x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20920-18

Nevimune

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN3-69-18

Trioday (Tablets)

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN3-70-18

Pylokit

Dạng bào chế: Viên nén, viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-1791-06

Pylokit

Dạng bào chế: Viên nang cứng lansoprazole, viên nén tinidazole, viên nén clarithromycin
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 6 viên, mỗi kit chứa 2 viên lansoprazole, 2 viên tinidazole, 2 viên clarithromycin
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17663-14

Twynsta

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN1-621-12

Twynsta

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN1-620-12

Asthalin Inhaler (CFC free)

Dạng bào chế: Aerosol Inhaler
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 200 liều
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10183-10

Lopimune Tablets

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 120 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN2-592-17

Azee-500

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ (dung tích lọ 10ml) kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5ml (Hạn dùng ống dung môi: 60 tháng)
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20921-18

Flohale 125 Inhaler (CFC Free)

Dạng bào chế: Dạng hít khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20922-18

Amlopres 5

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20239-17

Thuốc phun mù dùng hít Duolin (Không có CFC)

Dạng bào chế: Thuốc phun mù dùng hít trong bình định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 200 liều
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20669-17

Ciplox 500

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18625-15

Foracort 100 Inhaler

Dạng bào chế: Thuốc hít phân liều
Quy cách đóng gói: Ống 120 liều
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18650-15

Artesunate and Mefloquine Hydrochloride Tablets 100/220 mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 3 viên; hộp 2 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17664-14

Ciplactin

Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18503-14

Foracort 200 Inhaler

Dạng bào chế: Thuốc hít phân liều
Quy cách đóng gói: Ống 120 liều
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18504-14

Bleocip

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15 đơn vị
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16447-13

Cromal eye drop

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16606-13

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC