ZHEJIANG RUIXIN PHARM CO., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 10 loại
Neovit H5000

Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ bột + 4 ống 5ml dung môi
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18710-15

Promelain

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp hoặc tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17903-14

Sifagen

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18502-14

Sifachymo

Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ bột + 5 ống dung môi
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Sinopharm - TRUNG QUỐC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-12653-11

Neovit H5000

Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ + 4 ống dung môi
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5272-08

Tryesil

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ + 5 ống dung môi 2ml
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5905-08

Motisin inj

Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống + 5 ống dung môi
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-4480-07

Dexamethasone Sodium Phosphate

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-5mg/ml Dexamethasone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0902-06

Lincomycin HCI injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-600mg/2ml Lincomycin
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0903-06

Piracetam injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-1g/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0904-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC