BRAVO HEALTHCARE., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 7 loại
Auginal

Dạng bào chế: Viên nang đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Bravo Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm C.A.T - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2180-06

Glucosamine sulfate tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bravo Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Quốc tế Ấn Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-14550-12

Glibenclamide tablets BP 5mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bravo Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Mai Phương - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11777-11

Metformin Tablets BP 500mg

Dạng bào chế: Viên nén tròn bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bravo Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Mai Phương - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11778-11

Droxule 500

Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bravo Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trịnh Trần - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0225-06

Valgisup

Dạng bào chế: Viên nang đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Bravo Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm C.A.T - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2181-06

Vodrox 500

Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bravo Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trịnh Trần - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0226-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC