Y.S.P INDUSTRIES (M) SDN
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 81 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 81 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
YSP Dermosol cream

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8684-04

YSPURIPAX 200mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5801-08

Loratadine Syrup 1mg/ml

Dạng bào chế: sirô uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18690-15

Viên nén bao phim YSPPuIin

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19371-15

Bislan 8mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16416-13

Virless Cream 5%

Dạng bào chế: Cream
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16549-13

Virless tablet 200mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16929-13

YSPFrotin 250mg

Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16417-13

Allopurinol tablet 300mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9391-05

Antifungal

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8337-04

Betamethasone

Dạng bào chế: Viên nén-0,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0697-06

Biotase

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6087-01

Bisacodyl

Dạng bào chế: Thuốc đạn-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0698-06

Bislan

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6088-01

Bislan

Dạng bào chế: Viên nén-8mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2537-06

Borymycin

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8338-04

Brozil

Dạng bào chế: Viên nang cứng-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2538-06

Brozil

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6089-01

Decan

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 2000 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6090-01

Diabemet

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6431-02

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn