SOPHARMA
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 10 loại
Pentoxifyllin

Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 13400/QLD-KD

Methylprednisolon Sopharma

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống bột và 10 ống nước cất pha tiêm 1ml; Hộp 10 ống bột
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19812-16

Tribestan

Dạng bào chế: Viờn nộn bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6vỉ x 10viờn
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN1-056-08

Amikacin 125mg/ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y-Dược phẩm VIMEDIMEX - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3945-07

Amikacin 250mg/ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y-Dược phẩm VIMEDIMEX - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3946-07

Amikacin

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-Amikacin 50mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y-Dược phẩm VIMEDIMEX - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2261-06

Buscolysin

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ đựng 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Alcapharm bv - HÀ LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5734-01

Furosemid

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ đựng 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Alcapharm bv - HÀ LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5735-01

Indomethacin Sopharma

Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 30 viên
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Alcapharm bv - HÀ LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5736-01

Pyramem

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ đựng 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Alcapharm bv - HÀ LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5737-01

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC