ROTEXMEDICA GMBH ARZNEIMITTELWERK
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 104 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 104 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Methylergometrine Maleate injection 0,2mg - 1mg

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đức Việt - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21836-19

Tazam 1 g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ x 1g
Nhà sản xuất: Laboratoires Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-13360-11

Tramadol 100mg-Rotexmedica

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20614-17

Rocalcic 100

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8873-09

Rocalcic 100

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm và pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20613-17

Cefoxitin Panpharma 2g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ (lọ 17ml chứa 2g cefoxitin)
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21111-18

Vitamin B Complex

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-1508-06

Cefoxitin Panpharma 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21110-18

Fluphenazine decanoate injection USP 25mg/ml

Dạng bào chế: dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9836-10

Ketamine Hydrochloride injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20611-17

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20862-17

Oxytocin injection BP 10 Units

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20612-17

Rocalcic 50

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm và pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20345-17

Burometam 2g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19328-15

Mixipem 500mg/500mg

Dạng bào chế: Bột pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Facta Farmaceutical SPA - Ý
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18957-15

Metronidazole Injection USP 500mg

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 25 lọ x 100ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5608-10

Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18442-14

Pentanyl 0,1 mg-Rotexmedica

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18441-14

Tiepanem 1g

Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Facta Farmaceutical SPA - Ý
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18440-14

Progesterone injection BP 25mg

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16898-13

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC