PHARMACEUTICALS WORKS POLPHARMA S.A
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 67 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 67 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4
« Trang trước · Trang tiếp»
Fentanyl

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-22189-19

Midanium

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-22190-19

Cyclonamine 12,5%

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Mỹ Quốc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21709-19

Baclosal

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19305-15

Maxigra 50mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 4viên; 1 vỉ x 1viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10468-10

Bio-Taksym

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-14769-12

Polebufen

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml, 120ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21329-18

Cyclonamine 12,5%

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-14311-11

Trichopol

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: 1 túi 100ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18045-14

Trichopol

Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi PE 100ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6245-08

Biocetum

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20851-17

Entizol

Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20335-17

Maxigra

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên; Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20595-17

Poltraxon

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20334-17

Pyrantelum Medana

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma S.A. - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20850-17

Biofazolin

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20053-16

Famogast

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20054-16

Maxigra

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên; Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20055-16

Biofumoksym

Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19303-15

Biofumoksym

Dạng bào chế: Bột pha dung dịch hoặc hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19304-15

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC