ORIENTAL CHEMICAL WORKS INC
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 57 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 57 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Anesvan injection

Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19218-15

Oridoxime Injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19219-15

Analac for IV injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18004-14

Mepreson Powder for Injection

Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18551-14

Mepreson Powder for Injection

Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18552-14

Oridepo B12 Injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp dưới da
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18349-14

Progesterone injection "Oriental"

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp, tiêm dưới da
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18350-14

Aminophylline Injection "Oriental"

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16811-13

Antisamin injection 100mg/ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2,5ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16502-13

Horompelin injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16299-13

Kepropain injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml; 10 ống x 3ml; 10 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16503-13

Neo-Ergo Injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16504-13

Ori-decamin injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16812-13

Oritaren Injection "Oriental"

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17084-13

Oxytocin injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16813-13

Atropine Sulfate Injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-14986-12

Piroxicam Injection

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-13883-11

Piraxis Injection 10ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11358-10

Piraxis Injection 15ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 20ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11359-10

Piraxis Injection 20ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 20ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11360-10

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC