MEGA LIFESCIENCES., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 67 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 67 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4
« Trang trước · Trang tiếp»
Perglim 2

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-13267-11

Barole 20

Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa các vi nang tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-12574-11

Avarino

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-14740-12

Giloba

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10405-10

Acnotin 20

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18371-14

Acnotin 10

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17100-13

Ferrovit

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17746-14

Gofen 400 clearcap

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18019-14

Pynocare White

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Enat Cream

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Residron

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20314-17

Medicrafts Natural vitamin E 400

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17747-14

Myzith MR 60

Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Healthcare (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17745-14

Ridlor

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17748-14

Ursoliv 250

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18372-14

Gazgo

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17520-13

Limzer

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17519-13

Xuvan

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 2ml
Nhà sản xuất: Gland Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17518-13

Zinvel

Dạng bào chế: Dung dịch pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Gland Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16326-13

Enat 400

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15978-12

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4
« Trang trước · Trang tiếp»
aquaselin
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC