LITAKA PHARM., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 10 loại
Lysicalfer

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120ml
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 7040/2013/ ATTP- XNCB

Osaka-Cefuroxime 125

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5908-08

Satcef Plus

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống 50mg Cefixime, 30 triệu Lact
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 20ml
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Lyon-Pháp - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5904-08

Terocuf

Dạng bào chế: Xirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5909-08

Nutripro syrup

Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Lyon-Pháp - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2724-07

Litamol 400

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7305-03

Pyraxel 500

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7304-03

R Fin 150

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7531-03

R Fin 300

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7532-03

Rapidal 600

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7306-03

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn