JANSSEN KOREA., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 9 loại
Ultracet

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16803-13

Motilium-M

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19486-15

Tylenol 8 Hour

Dạng bào chế: Viên nén dài giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0909-06

Sibelium

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17986-14

Tylenol 8 Hour

Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-13737-11

Stugeron

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18767-15

Tylenol Cold - S

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15478-12

Tylenol Trẻ em Viên nhai

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15068-12

Ultracet

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Janssen Korea., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6196-08

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC